pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Avl / LetalGen

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Af kvb

Letale gener er gener som betyder at kyllinger dør i ægget inden klækning, det er et gen som Chabo, Luttehøns m.fl har.

Derfor er det lidt af et dilemma. Man ønsker dyr med et vist udseende (fx korte ben eller for den sags skyld tufter). Men ved avl på kortbenede individer, vil 25% af kyllingerne dø.

Et dyr modtager halvdelen af dets arvemateriale fra moderen og halvdelen fra faderen. Alså på et givet sted på DNA-strengen (et locus) har dyret 2 såkaldte alleler, et fra moderen og et fra faderen. hvis de 2 alleler er ens kaldes dyret homozygot, og hvis de 2 alleler er forskellige kaldet dyret heterozygot. I forbindelse med lavbenede racer, er alle de lavbenede dyr heterozygote og bærer altså et allel for lavbenethed og et allel for normal benlængde. når sådan 2 dyr krydses med hinanden, vil forventeligt 50 % af afkommet få de ønskede lave ben, 25 % vil få normal benlængde og 25 % vil dø (dem med dobbeltdosis af genet for lavbenethed).