pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Sygdomme / Zoonoser

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Zoonoser er smitstoffer, som kan overføres mellem dyr og mennesker.

De zoonoser, som er omfattet af lovgivningen fremkalder sygdom hos mennesker; men fremkalder ikke nødvendigvis sygdom hos dyrene.

Eksempelvis fremkalder en zoonose som salmonella sjældent sygdom hos de dyr, som er inficeret med bakterien. Eksempler på zoonoser, som overvåges og bekæmpes er salmonella og campylobacter (fugleinfluenza overvejes) hos fjerkræ, svin og kvæg, samt kogalskab/BSE hos kvæg.