pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Sygdomme / Coccidiose

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Coccidier

Parasitter som lever i hønsenes tarmvægge og lever.

Hønsene smittes oftest af vilde fugle. Optræder der pludselig diarré, må man straks isolere hønen og tage kontakt med dyrlægen, for at få den rigtige diagnose.

Symptomer: Kraftig diarré, og der kan opstå en svær tarmbetændelse. Undertiden kan man se gødning med rødlige eller orangefarvede striber.

Optræder der pludselig diarré, må man straks isolere hønen og tage kontakt med dyrlægen, for at få den rigtige diagnose.

Behandling: Hvis man har fået påvist coccidier, vil det være nødvendigt at foretage en grundig desinfektion af både hønsehus og gård. Er hønsegården dækket med jord, må man også huske at udskifte jordlaget, enten ved en dybdegravning eller ved at udskifte det. Samtidig vil det være nødvendigt at behandle hønsene med medicin, hvorfor konsultation med dyrlægen vil være nødvendig.