pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Sygdomme / Campylobacter

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Campylobacter

Hyppigste årsag til bakterielt betinget gastroenteritis hos mennesker i Danmark. Gastroenteritis (akut mavetarminfektion) er en svær infektion. Den er grund til mange tilfælde af den såkaldte Roskildesyge.

Indtagelse af fjerkrækød der ikke er tilstrækkeligt varmebehandlet regnes som en af de væsentligste årsager til humane infektioner med Campylobacter.

Andre smittekilder udgøres af utilstrækkeligt varmebehandlet svinekød, upasteuriseret mælk og forurenet drikkevand.