pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Sygdomme / Campylobacter

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Campylobacter er den hyppigste årsag til bakterielt betinget gastroenteritis hos mennesker i Danmark. I 2003 blev der registreret 3.542 humane infektioner med Campylobacter.
Gastroenteritis er en svær mave/tarminfektion. Den ligger grund til mange tilfælde af den så "populære" Roskildesyge.

Indtagelse af utilstrækkeligt varmebehandlet fjerkrækød regnes som én af de væsentligste årsager til humane infektioner med Campylobacter.

Andre smittekilder udgøres af utilstrækkeligt varmebehandlet svinekød, upasteuriseret mælk og forurenet drikkevand.

Læs mere her: Campylobacter