pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Skadedyr / Rotter

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Mange hønseejere oplever det ganske ubehagelige, at få ubudne gæster som rotter og mus. Rottens foretrukne føde er korn, som der jo som oftest er rigeligt af, i et hønsehus.

Man kan være 'heldig' selv at spotte en levende rotte i sit hus, men ofte er den kun dens spor man ser eller lugter - rotter har en fæl lugt. Deres ekskrementer er ca. 1,5 cm lange og cylinderformede. Ofte vil man også kunne se spaltede gnavespor og gange efter dem. Store huller på 6-8 cm med opskrabet jord, gnavede huller i vægge m.v., ekskrementer, fod- og halespor i støv og lignende. (Man kan eventuelt lægge et lag mel eller lignende og se, om der kommer fodspor.)

Mange har held til at fange rotterne i fælder som kan købes i forretninger, men den nemmeste og mest sikre måde er, at henvende sig til sin kommune og oplyse dem om, at man har rotter - det har man faktisk pligt til i flg. loven.
Kommunen kan så sende en rottefænger ud som lægger giftkorn, de steder han skønner er nødvendigt. Giften er blodfortyndende medicin som gør at rotten dør af indre blødninger.

Rottens natur gør at den som regel fjerner sig fra sit bo, når den er ved at dø. Det er derfor sjældent at man finder de døde rotter efterfølgende.

Vægge og mure i hønsehuset, bør være så tætte som muligt, (en rotte kan klemme sig igennem et hul på størrelse med en 2 krone). Husdyrfoder bør opbevares i lukkede tønder og lignende. Der bør ikke overfodres. Man bør undgå rod og opstabling af effekter. Husk, at en rotte kræver to ting, nemlig skjulesteder og føde. Hvis man tager den ene eller begge ting fra den, vil den finde andre steder at bo.