pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Medicin / ParacoxVet

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Paracox vet. Vaccineopløsning af levende, svækkede og coccidieforstadier. Gives i 5-9 dage (begge dage incl.), i drikkevand.

Efter indtagelsen stimulerer paracox vet., udviklingen af det lokale immunforsvar i kyllingernes tarmslimhinde.

Da paracox vet. indeholder levende coccidieforstadier, vil disse foretage en formering i tarmslimhinden og nydannede coccidieforstadier udskilles med gødningen.
Disse udskildte oocyster vil efter modningsprocessen i strøelsen, optages af kyllingerne og på den måde booste udviklingen af immunitet mod coccidiose.

Coccidieforstadierne har en forkortet livcyklus i tarmeslimhinden og vil derfor ikke medføre sygdomsfremkaldende forandringer eller synlig sygdom hos de vaccinerede kyllinger.

Kræver dyrlægerecept.