pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Medicin / FlubenolVet

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Flubenol Vet.

Af Hanne Lottrup

Indhold:

Bredspektret ormemiddel

Anvendelse

Flubenol vet. anvendes til behandling af rundorm i mave-tarmkanalen og luftvejene hos høns, gæs, kalkuner, fasaner og agerhøns, samt til bændelorm hos høns. Hos høns og kyllinger opnås de optimale resultater kun, hvis der overholdes strenge regler for hygiejnen i forbindelse med rengøring af burene.

Må ikke anvendes

Flubenol Vet. må ikke anvendes til duer og papegøjer pga. påvirkning af fjerdragten.

Fjerkræ som lægemidlet er godkendt til

Gæs, kalkuner, fasaner, høns og agerhøns.

Dosering

Høns og gæs 1,43 mg flubendazol/kg legemsvægt dagligt i 7 dage. Det svarer til 1 gram Flubenol Vet. oralt pulver pr. 35 kg legemsvægt dagligt i 7 dage eller 1 måleske Flubenol Vet. oralt pulver pr. 435 kg fjerkræ pr. dag i 7 dage.

Kalkuner 0,95 mg flubendazol/kg legemsvægt dagligt i 7 dage. Det svarer til 1 gram Flubenol Vet. oralt pulver pr. 53 kg legemsvægt dagligt i 7 dage eller 1 måleske Flubenol Vet. oralt pulver pr. 660 kg fjerkræ pr. dag i 7 dage.

Fasaner og agerhøns 2,86 mg flubendazol/kg legemsvægt dagligt i 7 dage. Det svarer til 2 gram Flubenol Vet. oralt pulver pr. 35 kg legemsvægt dagligt i 7 dage eller 1 måleske Flubenol Vet. oralt pulver pr. 220 kg fjerkræ pr. dag i 7 dage. 1 måleske ~ 12,5 gram Flubenol Vet. oralt pulver.

Pulveret strøs over foderet eller opblandes i en del af dette.

Tilbagehold:

Høns: Slagtning: 1 døgn
Æg: 0 døgn
Kalkuner: 1 døgn
Gæs, fasaner og agerhøns: 15 døgn

Findes som

Pasta 4,4%. Pastaen indeholder 44 mg flubendazol pr ml. I tube med sprøjte af 1 x 7,5 ml. Pulver 5%. Pulveret indeholder 50 mg flubendazol pr gram. I spand af 1 x 2000 gram og 1 x 6000 gram, samt i sæk af 1 x 25000 gram.

Retningslinier vedr. opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur (15-25° C). Flubenol vet. må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Opbevares utilgængeligt for børn.

Forsigtighedsregler

Hænderne bør vaskes efter indgivelse.