pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Lovstof / Rugerier

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Rugerier, der udruger mindre end 1000 rugeæg årligt.

Udrugning af rugeæg udelukkende fra egen produktion er ikke omfattet.
Ruger du for andre skal du nu registreres i fødevareregionen, æggene skal desinficeres og der skal skrives ned hvor rugeæggene kommer fra og hvor de daggamle kyllinger kommer hen. Disse skal også gemmes i 2 år.

Link til Fødevarestyrelsen
Link til RetsInfo