pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Foder / Hvede

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Hvede
Hvede indeholder meget energi og er typisk den råvare, der er mest af i foderblandinger.
Aminosyreindholdet og den biologiske værdi af proteinet er begrænset. Methionin- og lysinindholdet er lavt.
Må max. udgøre 50 pct. af foderblandingen.

Læs mere om fodermidler ved at klikke på dette link