pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Foder / Byg

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Byg
Byg indeholder mindre energi end hvede. Aminosyresammensætningen er næsten den samme som hos hvede. Byg har dog et højere indhold af svovlholdige aminosyrer end hvede, men fordøjeligheden af byg er betydeligt lavere end hvede. Desuden indeholder byg en del cellevægsstoffer (NSP), som kan resultere i våd gødning og dermed dårlig strøelse. Bygs anvendelse til fjerkræfoder er derfor begrænset. Må max. udgøre 20 pct. af foderblandingen.

Læs mere om fodermidler ved at klikke på dette link