pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu DiverseTilskud / Mineraler

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Det meste af det foder vi giver vort fjerkræ indeholder naturligt mineraler. Særligt om sommeren hvis dyrene må gå frit i haven kan de selv finde det de har brug for. Om vinteren eller hvis dyrene går i gård hele tiden, er det nødvendigt at supplere.

Fosfor: Bruges til knogledannelse for især kyllinger og ungdyr samt til fjersætning. Voksne dyr har ligeledes brug for fosfor til den daglige æglægning, vedligeholdelse af deres knogler og ved fornyelse af fjer efter fældning. Fosfor fåes via animalske produkter (insekter, orme og andre smådyr). Er der behov for yderligere tilskud kan der i vintermånederne tilsættes lidt benmel til blødfoderet, hvis man har indtryk af at der er behov herfor.

Natrium: Almindeligt madlavningssalt har betydning for æglægningen og har dyrene et lavt natriumniveau, vil det betyde nedsætning af ægproduktionen eller at hønsene begynder at hakke hinanden til blods (kannibalisme). Der er normalt tilsat salt til dyrenes foder, men er man bekymret for om hønsene får nok, kan man evt. drysse en ganske lille smule over deres foder / blødfoder, eller hente sine skaller direkte ved havet, hvor de naturligt indeholder salt fra det salte hav.

Kalcium: = Kalk. Bruges til dannelse af æggeskaller, knogler og fjer. Mangel på kalk kan vise sig ved de såkaldte vindæg, som er æg kun med den inderste hinde uden den ydre kalkskal eller decideret meget tyndskallede æg. Hver æggeskal indeholder ca. 2 gram kalcium. Kalcium gives via skaller – østers- eller muslingeskaller, som er købt ved grovvarehandlen eller hentet på stranden. Henter man selv skaller skal disse knuses til 2 x 3 mm størrelse. Der ligeledes tilsat kalcium til mange foderblandinger, så det har ikke så stor betydning for hønsene at undvære skaller i kortere perioder.