pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu DiverseTilskud / Fiskemel

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Fiskemel er et godt proteintilskud. Indholdet af aminosyrer er godt. Der er god energi i fiskemel.

For høj andel af fiskemel kan give afsmag til æggene og bør derfor max. udgøre 5 % af fodermængden.

Fiskemel bør være mærket "LT". Det er et mærke på god kvalitet.