pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Avl / Rugevejledning

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Der er skrevet meget i litteraturen om rugning. Det er et kompleks emne at beskrive, der for er mit råd til jer der skal starte med at ruge i nye maskiner, sats ikke kun på den nye maskine men rug sidestillet med et gennemprøvet produkt.

Har man anskaffe sig en rugemaskine og skal ruge for første gang, så bliv ikke slået ud hvis det ikke lykkedes de første gange.

Der findes mange rugemaskiner på markedet, men de kan opdeles i 2 slags

· Fladruger · Motorruger

En fladruger er en maskine der består af en eller anden form for kasse med et varmelegeme og en bakke eller ris, hvor æggene lægges i, luftes og vendes hver dag manuelt, således at æggene tilføres den nødvendige iltning. Der fås også fladrugere der er har fuldautomatisk ægvending. Maskinen er udstyret med en form for regulator til at regulere varmen med f. eks et æteraggreagat. En Motorruger er en rugemaskine hvor en ventilator regulerer luft og varme. Den kan også være udstyret med hel eller halvautomatisk ægvending. En lille Octagon rugemaskine, der kan stå overalt og er nem at ruge i. Det er en motorruger og den er fra firmaet Brinsea

Rugeskema

1.Dags aften lægges æggene i maskinen, når denne har holdt den jævne temperatur af for FLADRUGER 103 F – MOTORRUGER 100 F i mindst 3 døgn. Temperaturen vil falde når de kolde æg lægges i men lad være med at pille ved temperatur regulatoren. Der kan nemt gå op til 6 timer inden temperaturen har reguleret sig, alt efter æggenes størrelse.

3. Dags aften åbnes maskinen første gang, og æggene vendes herefter ½ omgang morgen og aften. Det er vigtigt at dette interval overholdes. Æggene i fladrugeren skal nu luftes nogle minutter inden de stilles ind i rugemaskinen igen.

7. Dag lyses æggene første gang, og ubefrugtede æg fjernes. Herefter luftes æggene i fladruger 10-15 minutter hver dag.

12. Dags aften lyses de æg, hvor man var i tvivl første gang.

18. Dags aften lyses æggene for sidste gang. På dette tidspunkt kan man som regel se kyllingen trække vejret. I de kombinerede maskiner, altså maskiner hvor man ruger og klækker i samme maskine lægges æggene i klækkeskuffen.

20. Dagen om morgenen lukkes maskinen helt efter påfyldning af vand, så fugtigheden er oppe på 70-75 %. Den må ikke åbnes før 21. dags aften, hvor tomme skaller fjernes, og der lukkes ret hurtigt igen og gives luft gennem luftkanalerne i maskinen, så kyllingerne tørrer. De skal blive i maskinen til 22. dags aften, hvor de sættes over i kyllingemoderen.

Læg især mærke til, hvor stor blæren er på 21. dagen. Mange af de henvendelser, jeg får, går på, at selv fuldt udviklede kyllinger ikke er kommet ud af ægget, og det viser sig ofte, at luftblæren er alt for lille, hvilket røber, at der er ruget med for høj fugtighed. Efter 7 dages rugning kan æggene lyses første gang, og alle ubefrugtede - og svagt befrugtede æg fjernes fra maskinen. På tegningerne illustreres, hvorledes æggene kan være befrugtet.

Tegning A Ægget er helt klart, og altså ubefrugtet

Tegning B Ægget er svagt befrugtet og besidder derfor ikke den nødvendige livskraft

Tegning C Ægget viser et svagt foster, der er dødt, hvilket viser sig ved, at der er dannet en blodring omkring fosteret

Tegning D Ægget er velbefrugtet. Gennemlysningen viser et kraftigt foster.

Rugning er spændende men kan give mange problemer, jeg har fundet et skema der måske kan være med til at afhjælpe problemerne, prøv at læse det igennem og prøv så at ruge igen. Husk at rugeæggenes kvalitet afhænger af forældre dyrenes sundhedstilstand, så det er her der skal sættes ind først med et sundt og nærende foder.

Naturmetoden

Bedst og mest pålidelig er en rigtig god skrukhøne

En af mine små sorte Hollandske Dværge har vist sig at være en pålidelig skrukhøne. Her sidder hun og varmer 8 små kyllinger.

Hønen her ligger ruger ud i en spand, den er nem at flytte og nem at gøre ren efter brug.

Jeg lægger mine høns på rent sand, der er så megen fugtighed i luften, at det ikke er nødvendig at lægge en græstørv i bunden. Sandet er nemmere at holde ren. Et par gange sprøjter jeg æggene med lunken vand, og mine kyllinger kommer fint ud. Hønen er i et rum, der ikke er sol oplyst og med et godt lag sand hun kan holde sig ren i. Hønen vil gå af reden en gang daglig, løbe rundt og strække ben og vinger under en del skrigen. Æde, drikke og forrette sin nødtørft. Hun vil efterlade en stor klat, skal fjernes hurtigst muligt, den er ildelugtende og pynter ikke. Jeg har en lille plastik rive og skovl stående til at rense med. Det er nemt og bekvemt, og kan gøres ordentligt rent bagefter. Hønen fodres med en kornblanding og afklippet grønt, og får så meget ro som muligt.Inden du lægger din høne, skal du se efter utøj, der er ikke noget mere ærgerligt end at se hønen opgive rugningen efter 14 dage på grund at utøjsplage.