Forum > Problemer og sygdomme

Desinfektion af hønsehus og inventar

(1/1)

Susanne Ebbe:
Bredspektret desinfektionsmiddel mod virus, bakterier, mycoplasmer, svampe og sporer.Dokumentereteffektivt mod alle kendte virusfamilier, grampositive og gramnegative bakterier, mycoplasmer, svampe og svampesporer.

Til desinfektion i alle miljøer, f.eks: stalde med og uden dyr, dyreklinikker, kenneler, hestebokse, hønsehuse, dueslag, bure, foder- og vandskåle, instrumenter, vogne, støvler, væksthuse og meget mere.

Brugsanvisning:
1 brev VirkonS (50 g) blandes med lunkent vand til:

1 % 1 brev i 5 liter vand

0,5 % 1 brev i 10 liter vand

0,25 % 1 brev i 20 liter vand

Opløsningen er holdbar i ca. 1 uge og aktiv, så længe den er lyserød.

Anvendelse:
Desinfektion af stalde og lokaler, 1 % - dog ved parvovrus, 2 %. Der bruges 1 liter pr. 5-10 m2 afhængig af overfladen.

Instrumenter: 0,5-1 % (i max. 10 min). Skyl efter med vand.

Vandtanke og -rør: 0,25 % (lad virke i 30 min. Tøm for udfældning) Skyl efter med vand.

Luftdesinfektion mod luftbåren smitte: 0,5 % (forstøves i fin tåge). Der anvendes 1 liter pr. 100 kuikmeter.

Desinfektion i forbindelse med ringorm, 0,5 %. Opløsningen påføres med sprayudstyr, klud eller børste.

OBS! Går ALTID rent før desinfektionen.

Embalagen holdes tæt lukket og opbevares tørt. VirkonS opløses i vand. Må ikke blandes med andre kemikalier.

VirkonS har en stor sikkerhedsmargen (LD50 er 4,123 mg/kg). Opløsningen kan anvendes til desinfektion mens dyrene er til stede.

Indhold:
Sulfaminsyre, maleinsyre, kaliummonopersulfat, salte, fosfater, anionisk tensid, farvestof og parfume

Opbevaring:
Tørt ved stuetemperatur.

Opløsningen må ikke være i permanent kontakt med aluminium, kobber eller messing.

Sprayudstyr skylles med vand efter brug

Risiko for alvorlig øjenskade. Irriterer huden. I tilfælde af koncentrat på huden og i øjnene skylles straks med rigelige mængder vand. Undgå indånding af støv.

Brugsopløsningen (1 % og svagere) er ikke irriterende.

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Kan bl.a. købes ved dyrlægen, apoteket og i de fleste foderstof forretninger. Pris ca 20-30 kr for 50 g.

Navigering

[0] Emneindeks

Skift til fuld version