Forum > Udstillinger, klubber og kolonier

Anerkendelse af racer ifølge Skandinavisk fjerkræstandard

(1/2) > >>

Lene Lestat:
Racer og varieteter, der ønskes anerkendt og optaget i Skandinavisk Fjerkræ Standard, skal anmeldes og udstilles som nyopdræt på en landsudstilling i et af de skandinaviske lande, hvorefter racen/variteten vurderes.
Anmeldelsen skal vedlægges en kort beskrivelse (i tre kopier), der tydeligt omhandler opdrætterens/opdrætternes tanker og ideer med nyopdrættet, racen/variteten.
Racen/variteten skal herefter udstilles som ungdyr (3,3) i samme race og farve naturligvis - det første år. I andet år skal der udstilles 1,1 ældre dyr og 2,2 ungdyr og i tredie år 1,1 ældre dyr og 3,3 ungdyr.
Udstillingsperioden løber således for nyopdræt over tre på hinanden følgende år.
Nyopdrættet må gerne være sammenbragte dyr, altså dyr fra forskellige opdrættere, der arbejder sammen efter samme retningslinier og mål.
Efter anmeldelsen er indgået - og på grundlag af opdrætterens orientering og oplysninger - udfærdiges der af standardudvalget en "foreløbig standardbeskrivelse" der således lægges til grund for vurderingen, kritikken og bedømmelsen i ovennævnte periode, dog med et forbehold for visse ændringer.
Efter mindst tre fremstillinger kan racen/variteten anerkendes, men standardudvalget kan dog skønne at den pågældende race/varitet bør udstilles endnu et år eller mere, før resultatet er tilfredsstillende for en anerkendelse.
Der udfærdiges herefter en endelig standardbeskrivelse, hvorefter racen/variteten optages som tillægsblad til Skandinavisk Fjerkræ-Standard evt. gennem meddeles i "Racefjer".
Så til jer med blomsterhøns - bare klø på !!

Emne delt så flere får glæde af oplysningen og for at holde emnet/ Admin Hanne

Danny Westh:
Ja, det lyder da spændende men det bliver nok ikke nemt at udstille så mange dyr i samme farve da racen jo netop falder meget forskelligt ud i forhold til farven.

Danny

Lene Lestat:
ja det er nok derfor at de ikke er blevet anerkendt endnu, man skal være enige om for det første typen og derefter som det sværeste "spætningen" som jo falder meget forskelligt ud.
Derudover må de udstillede dyr selvfølgelig heller ikke have de generelle fejl eks. tvillingetakker, skæve tæer ect.
Men intet er umuligt  ;) ;D

Tommy Andersen:
Hej
Jeg tror godt man kan få dem godkendt i de forskellige farver som findes, det er jo få dem type messigt godkendt som der vigtiste, om de så skal være brune i pletter eller i sorte, så er det to farver der skal godkendes, sådan er det jo med alle racer, hvis den er godkendt i et andet EU land som er medlem af Europaforeningen så bliiver det nemmere at få dem igennem nåleøjet, har man undersøgt om de er godkendt nogle steder???.

Tommy 

Nielsen:
Her tænker jeg så...

Serama har ingen ren farve, og findes derfor i over 2000 farve kombinationer. Så kan den ikke godkendes eller hvad ? Den er da godkendt i de fleste andre lande den findes i denne race...

Navigering

[0] Emneindeks

[#] Næste side

Skift til fuld version