pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Skadedyr / RotterBekæmpelse

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Bekæmpelse af rotter

Af Carl-Erik Ravn, 2022-01-01. Kilder: Internettet

Rotter må bekæmpes altid og med (næsten) alle midler, sålænge det er dyreværnsmæssigt forsvarligt.

Rotter er, sammen med nogle andre dyr, ikke omfattet af lov om jagt- og vildtforvaltning jf. vildtskadebekendtgørelsen § 9. Disse arter må derfor gerne aflives med passende remedier, så længe aflivningen er dyreværnsmæssigt forsvarlig.

Og så skal man lige huske, at man altid har pligt til at anmelde rotter til kommune.

Eksempler der virker og er ok

Fjern adgang til føde
Fælder
Skydning
Gift, hormoner (kræver autorisation)

Eksempler der ikke virker trods folkeviddet

Gips, cement