pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Medicin / EsbetréVet

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Et dyrlæge receptpligitgt middel mod coccidiose og tarmbetændelse hos fjerkræ og fugle.

ikke bruges til gæs og ænder, samt æglæggende høns.

Esbetré Vet. er et pulver der opløses i vand:
0,2 g. pulver pr. kg. legemsvægt svarende til 1 g. pr. liter drikkevand eller 2 g. pr. kg. foder i 3 dage.