pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Lovstof / BekendtgørelseOmForebyggelseAfFugleinfluenza

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

Link til Retsinfo


Bekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza.

Link til Retsinfo