pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Foder / Mælkeprodukter

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Mælkeprodukter
Det er stadig begrænset hvad vi ved om mælkeprodukter i foder. Der har været positive resultater, i en produktion hvor æglæggende høner fik tildelt syrnet mælk. Der var god ædelyst, og det er nærlæggende at antage en høj ernæringsmæssig værdi, grundet det høje proteinindhold i tørstoffet.
Begrænsningen er naturlig idet det er vanskeligt at fodre med mælkeprodukter.

Læs mere om fodermidler ved at klikke på dette link