pekinese-rooks
Dansk Fjerkræ Forum
Menu Avl / Rugeæg

Dansk Fjerkræ Forum
Leksikon

Søg i leksikon

edit SideBar

Æg til rugning:
Ikke alle befrugtede æg er lige godt rustet med den livskraft, der må være tilstede for vellykket udrugning. Dette kan skyldes svaghed hos avlsdyrene, eller forkert behandling af æggene før de lægges til rugning.
Det kan også skyldes forkert opbevaring af æggene. Der må hverken være for varmt eller for koldt, i det rum, hvor rugeæggene opbevares til de lægges i rugemaskinen.
Det kan skyldes for sløset indsamling af rugeæggene, det er vigtigt at æggene ikke bliver udsat for frostgrader på vejen fra hønsehuset til opbevaringsrummet. Husk her at en frisk vind nedsætter temperaturen væsentligt, så beskyt æggene mod vinden. Køling af æg kan dræbe eller svække kimen så den ikke vil udvikles. Æg lagt i koldt vejr skal indsamles meget ofte.
De kan have været afkølet i reden før indsamlingen. Den kloge opdrætter gør meget for at undgå alle disse ting ved god omsorg med ægindsamlingen. Man undgår mange unødvendige ærgrelser siden hen.

Friske æg:
Intet vil sikre en høj klækningsprocent bedre end at bruge æg medens de stadig er friske. Æg burde ikke blive ældre end syv dage gamle, når de skal bruges til kunstig udrugning. Det overholder vi som regel ikke, men gå ikke længere op end 12 dage. Der kommer for mange ærgrelser. Det er spild af tid at bruge porøse, tyndskallede æg med hårfine revner for de er sjældent befrugtede. Lad være med at vaske æggene, skift hellere redematerialet. Det er bedre at holde redekasserne godt forsynet med strøelse, end at skulle have besvær med at rengøre æggene efter indsamling. Hvis æggene er snavsede, må snavset skrabes forsigtigt af. Vask af æggene fjerner beskyttelse fra skallen og bevirker forøget udtørring.

Ægstørrelse:
Det er dårlig økonomi at udruge æg fra knapt udviklede unghøner eller æg i understørrelse fra fuldvoksne høns. De største æg af hver høne eller unghøne er de bedste. Letvægtsæg bør bruges med det samme, for hvis de gemmes mere end syv dage vil de blive væsentligt undervægtige på grund af naturlig fordampning. Tjek standardvægten for lige din race i Standarden, det er vigtigt at dværgene ikke bliver for store og vores store høns vedbliver med at være store nok.

Opbevaring:
Æg bestemt til rugning bør opbevares i en temperatur på mellem 10 og 15 grader celsius og vendes dagligt. Æg der forbliver i samme stilling fra indsamlingstidspunktet til de bliver lagt til rugning giver ikke de bedste resultater. Den almindelige æggebakke er den bedste, og mest bekvemme beholder til æg, indtil de bliver sat til rugning. Æggene placeres på ene ende i bakkens fordybninger og når kassen er fyldt, kan æggene vendes ved at vende kassen fra side til side.

Skallen:
Skallens overflade bør omhyggeligt vurderes, da en tynd ru skal alvorligt kan påvirke rugningen. Der er flere slags skalstrukturer, og det er vigtigt at have forståelse for disse forskellige typer. Den er forskellig fra race til race. Sorterer grundigt og sæt de frasorterede til køkkenbrug. Det er vigtigt at have så mange æg, at der kan vælges og vrages mellem dem, det fremmer klækningsresultatet og det er på den måde vi forstærker vort afkom. Hovedformålet med æggeskallen er at give beskyttelse til blomme og hvide, og for at gøre dette effektivt er en godt opbygget skal nødvendig. Skallen virker også som et middel til udskiftning af kultveilte og ilt mellem fostret og luften. Dette forklarer hvorfor et knækket æg ikke vil klækkes, selvom fejlen kun er en hårrevne. Skallen rummer også en kilde af kalcium til fostret under udvikling. Nogle Skaller er meget stærkere end andre, og det gælder æg lagt af visse dværgracer.

Forsendelse:
Æg der sælges som rugeæg og forsendes i koldt eller køligt vejr, burde pakkes omhyggeligt, og det er til stor fordel at svøbe hvert æg i papir og fylde rummet i forsendelses kassen med avner. Særlig god klækning forventes ikke fra æg, der er lagt i koldt vejr, men meget kan gøres af afsenderen for at modgå denne virkning af koldt vejr på klæknings resultatet. Forsendelse af æg til udrugning er et spil for både afsender og modtager. Før afsending af æggene kan der ske meget, der vil hindre deres klækning og under forsendelse og rugning af æggene kan der ske meget, der også vil hindre æggene i at klække. Når en fin klækning er resultatet af forsendelse af et eller flere hold rugeæg, så skyldes det stor omsorg hele vejen.