From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

Rengøring: Stalosan

Er et produkt til at drysse i bunden af hønsehuset inden strøelsen fordeles.

Stalosan modvirker bakterier, svampe, vira, fugt, ammoniak og svovlbrinte.

Stalosan dækkes af et godt lag strøelse, således at man sikrer sig at hønsene ikke skraber sig gennem laget.

Kan købes ved grovvareforhandlere.

Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/Reng%c3%b8ring/Stalosan
Side sidst Ændret 18:44 16-03-2008