From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

Racebeskrivelser: MulardAnd

Mulard er ikke en egentlig anderace, men en krydsning mellem moskus og ænder der stammer fra gråænder, som oftest Peking eller Rouen. Mularden er en kødand, som kombinerer den hurtige tilvækst fra Peking/Rouen med den store muskelmasse og det magre kød fra moskus.

Mulard fremkommer ved at krydse moskusandrik med ænder af Peking eller Rouen. Æggene klækker efter 4 uger og and og andrik har samme størrelse ved slagtning. Mularder er sterile. Ænderne kan lægge små æg, men de kan ikke befrugtes og mularder er sterile ligesom muldyr.

Der kan forventes en klækning på 40-60% når der ruges på æg til mularder

Hvis der bruges en Peking/Rouen andrik og moskusænder, så er rugetiden 5 uger og der er samme størrelsesforskel mellem andrik og and som ved moskus. Også her er afkommet sterilt.

Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/Racebeskrivelser/MulardAnd
Side sidst Ændret 23:08 17-08-2009