From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

Pasning: Vand

Drikkevand til fjerkræ skal til enhver tid være friskt og fri for forurening fra afføring og andre bakteriefremkaldende emner.

Vand kan tilbydes på mange måder. Der findes drikketårne der kan hæves fra gulvet, så det lettere holdes rent. Der findes automatiske vandere der til sørger for rent vand døgnet rundt.
Der kan også vandes i kar og baljer.
Drikketårne af metal udskiller lidt zink og kan med fordel bruges et par uger under kyllingernes opvækst. Kyllingerne har brug for zink til dannelsen af fjer.

Til rengøring af kan bruges en tandbørste, opvaskebørste og/eller en grydesvamp.
Kan engang imellem vaskes af i klorin eller citronsyre.

Husk - Vand til fjerkræ må ikke være opsamlet regnvand, fra sø, overfladevand osv. Det kan være forurenet med smitte fra fugleinfluenza.
Der skal udelukkende bruges vand fra hanen (vandværksvand).

Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/Pasning/Vand
Side sidst Ændret 15:04 17-03-2008