From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

Medicin: ResistensModAntibiotika

Da stoffet penicillin blev opdaget, havde lægevidenskaben endelig et stof, der kunne dræbe bakterier. Det betød, at man kunne helbrede sygdomme, som tidligere betød den visse død, uden at lægerne kunne stille noget op.

Senere fandt man andre stoffer med samme egenskaber, og alle disse stoffer kaldes antibiotika.

I en lang række lande ses det nu, at flere og flere bakterier bliver modstandsdygtige (resistente) over for antibiotika. Nogle bakterier bliver kun resistente over for et enkelt antibiotikum, mens andre bliver modstandsdygtige over for flere antibiotika - de bliver “multi-resistente”. Det betyder, at bakterierne kun i begrænset omfang eller slet ikke kan bekæmpes med antibiotika.

Bakteriers evne til at blive modstandsdygtige ligger i deres arvemateriale, og evnen kan overføres til andre bakterier.

Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/Medicin/ResistensModAntibiotika
Side sidst Ændret 17:02 16-03-2008