From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

Medicin: EsbetréVet

Et dyrlæge receptpligitgt middel mod coccidiose og tarmbetændelse hos fjerkræ og fugle.

ikke bruges til gæs og ænder, samt æglæggende høns.

Esbetré Vet. er et pulver der opløses i vand:
0,2 g. pulver pr. kg. legemsvægt svarende til 1 g. pr. liter drikkevand eller 2 g. pr. kg. foder i 3 dage.

Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/Medicin/Esbetr%c3%a9Vet
Side sidst Ændret 15:06 24-05-2008