From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

Lovstof: Transport

Regler vedr. transport af levende fjerkræ.

Undtaget for denne regel er:

Link til Fødevarestyrelsen

Hvad menes med 'økonomisk virksomhed'?

Hvem er omfattet af transportforordningen?

Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/Lovstof/Transport
Side sidst Ændret 23:01 25-09-2008