From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

Lovstof: Rugerier

Rugerier, der udruger mindre end 1000 rugeæg årligt.

Udrugning af rugeæg udelukkende fra egen produktion er ikke omfattet.
Ruger du for andre skal du nu registreres i fødevareregionen, æggene skal desinficeres og der skal skrives ned hvor rugeæggene kommer fra og hvor de daggamle kyllinger kommer hen. Disse skal også gemmes i 2 år.

Link til Fødevarestyrelsen
Link til RetsInfo

Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/Lovstof/Rugerier
Side sidst Ændret 16:56 17-01-2009