From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

Lovstof: ReglerOmVaccinationModNewcastleDisease

Regler vedr. vaccination mod Newcastle Disease.

Link til Fødevarestyrelsen

Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/Lovstof/ReglerOmVaccinationModNewcastleDisease
Side sidst Ændret 13:18 02-01-2009