From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

Lovstof: ReglerOmSalgAfÆg

Regler vedr. salg af æg fra hønsebesætning.

Link til Fødevarestyrelsen

Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/Lovstof/ReglerOmSalgAf%c3%86g
Side sidst Ændret 21:21 05-05-2008