From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

Lovstof: OmsætningAfFjerkræ

Regler vedr. omsætning af levende fjerkræ.

Link til Fødevarestyrelsen
Link til RetsInfo

Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/Lovstof/Oms%c3%a6tningAfFjerkr%c3%a6
Side sidst Ændret 16:56 17-01-2009