From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

Lovstof: DetCentraleHusdyrregister

CHR - det centrale husdyrregister.

Her kan du finde oplysninger om husdyrbrug i Danmark. Kode 30 er eks. fjerkræslagterier i Danmark.

Slå op her: CHR

Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/Lovstof/DetCentraleHusdyrregister
Side sidst Ændret 09:00 16-03-2008