From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

Lovstof: BekendtgørelseOmForebyggelseAfFugleinfluenza

Bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

Link til Retsinfo


Bekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza.

Link til Retsinfo


Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/Lovstof/Bekendtg%c3%b8relseOmForebyggelseAfFugleinfluenza
Side sidst Ændret 07:58 19-10-2012