From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

DiverseTilskud: Fiskemel

Fiskemel er et godt proteintilskud. Indholdet af aminosyrer er godt. Der er god energi i fiskemel.

For høj andel af fiskemel kan give afsmag til æggene og bør derfor max. udgøre 5 % af fodermængden.

Fiskemel bør være mærket "LT". Det er et mærke på god kvalitet.

Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/DiverseTilskud/Fiskemel
Side sidst Ændret 09:22 16-03-2008