From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

DiverseTilskud: E-vitamin

Har betydning for kyllingernes opvækst og fjerkræets formeringsevne (rugeæg). Findes i mindre mængde i det sædvanlige foder vi giver dagligt; hvede, havre, byg, majs, grønt fra haven, bær og frugt. Mangelfuld E-vitamintilskud, kan betyde dårlige rugeæg eller kyllinger som vælter = væltekyllinger.

Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/DiverseTilskud/E-vitamin
Side sidst Ændret 15:20 17-03-2008