From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

DiverseTilskud: A-vitamin

Findes kun i animalske fedtstoffer (kød, insekter, orme).

Er nødvendige for fjerkræets trivsel, ægproduktion, kyllingernes opvækstmulighed og levedygtighed og rugeæggenes kvalitet.

Karotin som findes i græs, gulerødder, Grønkål og enkelte bær, omdannes til A-vitamin og er derfor vigtige vitaminkilder.

Levertran indeholder desuden store mængder A-vitamin og kan derfor være et godt vintersupplement.

Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/DiverseTilskud/A-vitamin
Side sidst Ændret 15:17 17-03-2008