From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

Avl: Klækning

En kylling eller ælling er normalt op til et døgn om at komme ud af ægget. Dette er fra ægget er språet (den første "stjerne" der antyder at skallen er brudt).
Det kan dog tage længere tid for kyllinger og ællinger at komme ud. Sørg for god fugtighed under klækningen.

Se evt. rugning.

Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/Avl/Kl%c3%a6kning
Side sidst Ændret 11:15 16-03-2008