From Dansk Fjerkræ Forum Leksikon

Avl: KønsbestemmelseAfGæs

Her kan man se hvordan det skal se ud for at være en gås.

Her kan man se hvordan det skal se ud for at være en gase.

Taget fra http://fjerkrae.dk/leksikon/pmwiki.php/Avl/K%c3%b8nsbestemmelseAfG%c3%a6s
Side sidst Ændret 11:48 16-03-2008